VÍLY

Víly

9. ledna 2009 v 21:47 | Marry Anne & Lady Rose
Víla nebo divoženka je nadpřirozená bytost pocházející ze slovanské mytologie. Obvykle mívá ženskou podobu, ale může se objevovat i v podobě zvířete. Víly bývají často spjaty s vodním živlem, ale vyskytují se i v jiném prostředí. Podobné bytosti jsou známé i v mytologiích řady jiných národů (např. u Řeků Nymfy a Néreovny, u Irů sídhy, v Anglii Fairies atd.)
 
 

Reklama
spirit-mystery

Prosím dodržujte pravidla blogu
Marry Anne & Lady Rose
--------------------------