SYMBOLY

Amulety

15. října 2010 v 15:00 | Marry Anne & Lady Rose
spirit-mystery.blog.cz
Amulet - Brighitin kruh
Pomáhá rozvíjet umělecké talenty, cit pro detail a důvěru ve vlastní schopnosti. Tento symbol byl inspirován Gálskou bohyní uměleckého kovářství, básnické inspirace, proroctví  a uzdravování, která je, v dnešním Skotsku a Irsku, oslavována jako sv. Brighita - nejpopulárnější keltská svatá

Magické znaky

5. července 2009 v 9:56 | Marry Anne & Lady Rose
Pentagram (hrotem vzhůru)
Jinak také planoucí hvězda mágů nebo také muří noha, silný ochranný symbol, znázorňující čtyři živly a pátý element (Duch). Dává schopnost pochopit zákonitosti světa, je klíčem k vyššímu vědění a chrání mága před kletbou a zlem. Objevil se už 4 000 let před Kristem.
Hexagram
Je základním magickým pentaklem a hermetickým symbolem života, též zvaný Šalamounova pečeť. V alchymii je hexagram symbolem mystické svatby (hieros gamos). Je tvořený prvky ohně a vody (ženy a muže). Vyjadřuje rovnováhu v poznání.
Kruh
Univerzální symbol. Znázorňuje ducha a dokonalost. Zánik i obnovu. Tři propojené kruhy značí jednotu muže, ženy a ducha.
Aeskulapova hůl
Aeskulap byl řecký bůh zdraví, měl moc uzdravovat nemocné a oživovat zemřelé. Symbol dodnes používají lékaři a farmaceuti. Značí zdraví a životní sílu.
Kříž
Spojuje dva protiklady. Nebe a Zemi. Světlo a tmu. V předkřesťanských dobách představoval strom života. To souviselo s uctíváním přírody.Dnes je symbolem Ježíše Krista, který se obětoval pro lidstvo.
Keltský kříž
Most do jiného světa (Annin) a k vyšším znalostem (vertikální ramena). Horizontální ramena jsou svět fyzický (Abred).
Ankh
Velmi silný zářič. Je spojený s Osiridem a Isis. Na hieroglyfech bývá v rukou Bohů jako symbol nesmrtelnosti. Též se mu říká Klíč k Nilu, protože ze spojení těchto Bohů nastaly záplavy. Představuje život, ale s jeho nošením opatrně - pro jeho sílu (ne každému prospívá).
Awen
Druidský symbol reprezentuje tři světy. Znamená pravdu, vědomosti a spravedlnost. W elšsky znamená "inspirace".
Slunce a měsíc
Pohanským vyjádřením spojení protikladů muže a ženy i přes jejich různost. Nabízí kompromis, namísto konfliktu. Má moc usmiřovat.
Trojúhelník
Ve starověku byl Trojúhelník chápán jako symbol světla. Obrácený šičkou nahoru je symbol ohně a mužského principu, obrácený špičkou dolů je symbolem vody a ženského principu. Rovnostranný Trojúhelník je symbolem boha nebo harmonie. V alchymii reprezentuje tři stupně duchovního vývoje člověka
Apop (Apopis, Apofis)
Je jedním ze staroegyptských démonů, který podle mýtu každé ráno a každý večer útočí na loď slunečního boha. Vždy je poražen a jeho krev zbarví nebe do červena. Apop představuje mocnosti vládnoucí temnotě a je proto hlavním protivníkem boha slunce. Proto bývá Apop někdy ztotožňován se Sutehem.
Blesk
Byl vždy spojován s božím zásahem (nebo boží silou). Buď to mohl být boží trest a nebo také symbol božího daru. Být zasažen bleskem se v Šamanských tradicích rovnalo zasvěcení a smrt úderem blesku zajišťovala přímou cestu do nebes. Na západě někteří lidé věřili, že zasažení bleskem probouzí skryté psychické síly.
Nekonečný uzel
V keltském, čínském a indickém umění představuje Nekonečný Uzel plynulost a návaznost, dlouhověkost a věčnost. V Číně se mu zároveň říká uzel štěstí. Pro hinduisty představuje uzel znamení, které má Višnu na hrudi. Podle jiné čínské tradice je zas symbolem vnitřností poraženého nepřítele.
Čtverec
Tento tvar představuje pevnost: dokonalost, která je neměnná, pozemská a hmotná. Čtverec je symbolem hmoty. Navozuje představu spolehlivosti, stability, řádu, poctivosti, přístřešku, bezpečí. Jako nejčasťější tvar v hinduistické symbolice představuje vesmírný pořádek a vyváženost protikladů. Také je v křesťanství používán jako symbol země.
Ryba
Souvisí s vodou jako symbol plodnosti. Je také nejstarším symbolem křesťanů. Současně má také ryba vztah ke křtu a je symbolem duchovní potravy. Někdy bývají zobrazovány tři propletené ryby, občas se společnou hlavou. V křesťanské víře symbolizují Nejsvětější trojici. Viditelná jen těm, kteří mají dychtivý zrak, božské síly se zjevují těm, kteří vládnou duchovním viděním. V číně je slovo ryba souzvučné s výrazem nadbytek, proto je ryba symbolem hojnosti. Ryba je jedním z osmi budhistických symbolů.
ZNEUŽITÉ SYMBOLY
Svastika
Původně symbol štěstí. V Indii ho najdete na každém domě. Pokud jsou ramena zalomena po směru hodinových ručiček, znázorňují "pečeť Buddhova srdce".
Obrácený kříž
Apoštol Petr se nechal ukřižovat na obrácený kříž, protože se necítil být hoden zemřít ve stejné pozici jako Kristus. Původně značí tento symbol pokoru.
Obrácený pentagram
Původně znázorňoval stupeň "vyššího zasvěcení"

Symboly...

5. dubna 2009 v 15:30 | Marry Anne & Lady Rose
Pár symbolů a jejich význam...
 
 

Reklama
spirit-mystery

Prosím dodržujte pravidla blogu
Marry Anne & Lady Rose
--------------------------