Červen 2009

Příběh II

30. června 2009 v 15:21 | Marry Anne & Lady Rose |  PŘÍBĚHY
Bylo 20. června asi 10 hodin odpoledne a s mojí mladší sestřenicí jsme se rozhodli, že večer vyvoláme nějakého ducha...

Nastala tma a kolem 22 hodiny jsme na to šli. Celkem jsem tomu nevěřil. Rozhodli jsme se, že budeme vyvolávat jen tak "naslepo", tzn. jsme nevyvolávali žádného určitého ducha. Šli jsme na nejtemnější místo na půdu.

Obecně jsme postavili svíčky v obrazci pentagramu a oba spojili ruce. Já říkal a Alena opakovala. Nějakou dobu jsme vyvolávali, až Alena vykřikla a ukazovala na střešní okýnko. Myslel jsem, že si ze mě dělá "srandu", ale pak vedle mě spadla kosa... to jsem měl nahnáno, ale to nebylo vše. Alena zbrkle sfoukla svíčky a utekla a tím porušila rituál. Díky tomu jsme ho nemohli odvolat.
Celé 2 týdny jsme čekali na vhodnou příležitost, než nastane úplněk. Ta noc byla nejhorší v mém životě, k tomu začala ještě bouřka. Rituál jsme sice dokončili, ale najednou jsem slyšel dole nějaké bouchání a třaskání, když jsme slezli z půdy. Pomalu se vkradli do kuchyně a tam byly vymlácené hrníčky z regálu a ještě se kýval lustr... Od té doby se vyvolávání vyhýbám. Duch nás na zbytek prázdnin nechal být...

Duchové na fotkách? Nebo fórek?

26. června 2009 v 11:37 | Marry Anne & Lady Rose |  DUCHOVÉ
Spirituální fotografie Williama Mumlera více než sto let vyvolávají všelijaké domněnky, ale zároveň i pochybnosti. Kdo chce věřit v duchy, věří, že na snímcích jsou skutečně duše zemřelých lidí; pravdou ovšem je, že tyto fotografie jsou padělané. V 19. století nebylo zas tak těžké pomocí dlouhé expozice, zamlžením negativu nebo pomocí živých figurantů vytvořit "duchařské" fotografie.
Příběh I

24. června 2009 v 16:25 | Marry Anne & Lady Rose |  PŘÍBĚHY
Když jsem byla malá holčička, jezdila jsem na prázdniny k babičce do velké staré vily v Roztokách u Prahy. Celý dům byl velmi strašidelný. Myslím, že by nad takovým interiérem zajásali i hollywoodští filmaři hororů. Měl velkou tmavou halu, ze které vedlo do patra dřevěné schodiště. To samozřejmě zejména v noci zlověstně praskalo. Někdy to bývalo jen takové ,, obyčejné " vrzání, jak materiál pracoval, ale občas bych přísahala, že jsem slyšela zřetelné kroky. Jednou v noci byla babička dlouho vzhůru. Svítila ve svém pokoji a nemohla spát, protože její sestra byla v nemocnici a nevypadalo to s ní vůbec dobře. Rozhodla jsem se, že ji půjdu potěšit. Bosá jsem vyklouzla z postýlky a utíkala chodbou. Když jsem míjela velké starodávné zrcadlo, zrovna prasklo napříč. Vykřikla jsem, babička vyběhla za mnou. Když uviděla, co se stalo, dala se do pláče. Říkala, že se tetě Bětce určitě něco hrozného stalo a přišla se s námi rozloučit. Před tím zrcadlem se prý totiž vždycky ráda strojila. Ráno přišel telegram. Asi vám nemusím říkat, co v něm stálo...
Modrá magie

22. června 2009 v 16:28 | Marry Anne & Lady Rose |  MAGIE - MODRÁ
Runa-Azyr, kometa moci

Nebeská magie je velmi lehká a snadno zmizí vysoko do vzduchu, kde tvoří mraky mezi oblohou a zemí. Mračna nebeské magie překrucují vzory hvězd a ostatních nebeských těles a jsou to tyto překroucené vzory, které se nebeští čarodějové učí znát a analyzovat. Někteří nebeští čarodějové schopni předvídat budoucnost a vidět znamení na obloze a jejich předpovědi jsou často velmi přesné. Vztah mezi vyššími vrstvami oblohy a nebeskou magií také dává čarodějům schopnost vyvolat blesky a divoké větry, kteréžto schopnosti se dají dobře využít v boji.

Dešifrování minulosti

18. června 2009 v 16:54 | Marry Anne & Lady Rose |  JOURNALISTICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Našli jsme pár videí o možných teoriích konce světa v roce 2012. Můžete usoudit sami zdali tomu věříte,případně napište svůj názor.... Pokračování na 5 dílů,zbytek pod perexem. VIDEA OBNOVENY!


Zlatá magie

17. června 2009 v 14:25 | Marry Anne & Lady Rose |  MAGIE - ZLATÁ
Runa: Channon, také známá jako Chamon, plachtící orel

Zlatá magie je těžká a hustá, vsává se do země, kde je přitahována kovovými rudami, zejména drahými kovy jako je zlato. Podle některých to vysvětluje přitažlivost zlata pro inteligentní rasy a jejich touhu bojovat a zabíjet se proň. Zlatá magie může být použita k ovládání citů, zejména základních jako chtivost, žádostivost a závist. Ale zlatí čarodějové jsou především alchymisté. Jejich znalost metalurgie a schopnost nalézt (a někdo věří vyrobit) zlato učinila jejich fakultu velmi bohatou. Toto bohatství vyneslo zlatým čarodějům ve Starém světě vysoké postavení a ti často slouží jako rádci šlechticům a králům. Jsou také známí pro své umění vyrábět magické předměty z drahých kovů.

Stříbrná magie

17. června 2009 v 14:19 | Marry Anne & Lady Rose |  MAGIE - STŘÍBRNÁ
Také se zve Magií Měsíce.
Všeobecně se o stříbrné magii mnoho neví. Zatím co bílá magie i černá magie mají přibližně jasně dané parametry, které je určují a identifikují, stříbrná magie se v porovnání s nimi chová neutrálně.
Stříbrná magie má údajně za vinu jev zvaný lykantropie (přeměnu jedné životní formy do jiné, z pravidla z lidské bytosti do zvířecí), která se dějě právě za úplňku, kdy stříbrná magie měsíce má největší sílu a vyskytuje se v nejčistší formě.
Stříbrná magie má také vliv na magické schopnosti jinak nemagických předmětů. Amulety se dají "dobíjet" v úplňkovém svitu, stejně tak některé rostliny a byliny, potřebné k magickým obřadům je doporučeno, ne-li přímo nařízeno utrhnout za úplňkové noci.
Celkově se má za to, že oproti dvěma ostatním druhům magie (více méně charakterním) je magie měsíce prapůvodní energetickou materií. Čistou, strohou a plně neutrální. Proto ji lze využít ke transformaci v bílou i černou magii, kdy jí mág rituálem vtiskne charakter a účel.
Bylo také zmiňováno spojení mezi vampíry a stříbrnou magií, leč tato doměnka není ničím podložena.

Zelená magie

17. června 2009 v 13:49 | Marry Anne & Lady Rose |  MAGIE - ZELENÁ
Je založena na pochopení síly země. Využívá se k léčení pomocí přírodních prostředků, jako jsou bylinky. Zelená magie může, ale nemusí být pouze prospěšná. Tento druh magie je využíván například Elfy. Bývá ztotožňována se šamanismem.

Červená magie

17. června 2009 v 13:41 | Marry Anne & Lady Rose |  MAGIE - ČERVENÁ
Runa: Agshy, také známá jako Aqushy, klíč k tajemství

Ohnivá magie je jako horký, suchý vítr vanoucí z pouště. Proudí a vlní se jako plamen a šíří se jako požár přes pouštní písky a sluncem vyprahlá pole. Je přitahována ohněm a horkem a víří v mohutným vírech nad vulkány Hor konce světa. Ohniví čarodějové mají pověst odborníků na oheň a jejich schopnosti sesílat ohnivé koule a požáry mají pro armády skvělé využití. Mají sklon být náladoví s prudkou povahou a nestálými city. Rozzlobenému ohnivému čaroději je lépe se vyhnout.

Ametystová magie

17. června 2009 v 13:28 | Marry Anne & Lady Rose |  MAGIE - AMETYSTOVÁ
Runa: Shyish, kosa

Ametystová magie je nebezpečnou silou, neboť ze všech osmi proudů je nejblíž temné magii chaosu. Vane skrz minulost, přítomnost a budoucnost, prolíná časem a sleduje nepozorovaný proud osudu. Říká se, že je spřízněna se smrtí, je přitahována na hřbitovy, márnice a bojiště a visí jako purpurový stín kolem šibenic.Ametystoví čarodějové jsou zlověstné postavy a často bývají zaměňováni s nekromanty. Nemluví nahlas, ale hovoří skrz tajemnou magii, která jim umožňuje mluvit a vrtat se v cizí mysli. To a jejich sklon v nošení fialových plášťů s kápí a kos jako znaků svého úřadu jim záskává málo přízně, a když kráčejí davem, ten se před nimi rozestupuje. Ametystová fakulta má nejmenší důvěru ze všech říšských fakult a přitahuje neobvyklou pozornost lovců čarodějnic a vymítačů.
spirit-mystery

Prosím dodržujte pravidla blogu
Marry Anne & Lady Rose
--------------------------